WIDEOFILMOWANIE

W roku 2022 Studio Asus Andrzej Zabawski zakończyłodziałalność w zakresie produkcji wideo, schede po nim przejęło Górscy Film Studio. Nadal można zatrudnić nas jako zespół.
Serdecznie polecam Górscy Film Studio